Schiphol.nl   •   Contact

HomeOver onsBusinessmodel

Businessmodel


Schiphol Group kent vier clusters van activiteiten: Aviation, Consumer Products & Services, Real Estate en Alliances & Participations. Gezamenlijk bepalen zij het success van Schiphol Group.

De inkomsten van Schiphol Group bestaan onder meer uit landingsgelden en passagiersheffingen, concessies uit retail en horeca, opbrengsten uit reclameobjecten en parkeren, huur en erfpacht van vastgoed, en inkomsten uit deelnemingen.

Schiphol als AirportCity

De luchthaven Schiphol is ontwikkeld tot een AirportCity, die reizigers, luchtvaartmaatschappijen en bedrijven 24 uur per dag alle diensten biedt die zij nodig hebben. Schiphol wil zich blijvend onderscheiden en ontwikkelt hiervoor onder meer een scala aan commerciële activiteiten.

Business areas

Op Schiphol geven drie business areas die elkaar aanvullen en versterken invulling aan de AirportCity-formule: Aviation, Consumer Products & Services en Real Estate.

De business area Aviation is de spil van de luchthaven, met dienstverlening aan reizigers, luchtvaartmaatschappijen, afhandelingsbedrijven en logistieke dienstverleners. Aviation levert en beheert de infrastructuur waarmee reizigers, bagage en vrachtgoederen op een prettige, betrouwbare en efficiënte wijze vertrekken en aankomen. De business area is verantwoordelijk voor de coördinatie van de veiligheid in de terminal, op platformen, wegen en luchtzijdige terreinen en gebouwen.

De business area Consumer Products & Services biedt reizigers een uitgebreid aanbod aan producten en diensten die het reizen zorgeloos en comfortabel maken. Hiertoe behoren winkels, horeca en parkeren. Ook het bieden van advertentiemogelijkheden op de luchthaven is een activiteit van deze business area.

De business area Real Estate ontwikkelt en beheert vastgoed op en rond Schiphol. Uitgangspunt is dat het luchthavengebied een aantrekkelijke vestigingsplaats is voor bedrijven en een locatie om prettig te verblijven, bijvoorbeeld in een van de hotels. Wij bieden een grote variëteit aan hoogwaardig vastgoed in de vorm van kantoor- en bedrijfspanden en logistieke gebouwen.

De vierde business area, Alliances & Participations, richt zich op de exploitatie van regionale luchthavens en de ontwikkeling van internationale activiteiten. Ook onze regionale luchthavens ontwikkelen wij vanuit de AirportCity-formule door te investeren in vastgoed en een aantrekkelijk winkel- en horeca-aanbod te creëren. Onze AirportCity-formule en onze operationale expertise ‘exporteren’ we naar het buitenland. Tegelijkertijd vergroten we met de buitenlandse activiteiten onze eigen kennis. We werken met partners samen om innovatieve concepten en oplossingen te ontwikkelen, en waar mogelijk kopen we gezamenlijk in.

Economische regulering

De economische regulering bepaalt grotendeels de ruimte die Schiphol Group heeft om de kosten die direct samenhangen met de primaire luchthavenoperatie, de infrastructuur en security in rekening te brengen. We hebben te maken met de zogeheten dual till-regulering. Dit systeem maakt een onderscheid tussen twee soorten inkomstenstromen: de gereguleerde en de niet-gereguleerde.

Voor Amsterdam Airport Schiphol zijn de tarieven voor de aviation-activiteiten gereguleerd, waarbij het rendement voor deze activiteiten is gemaximeerd. Het maximale rendement is gelijk aan de gereguleerde gemiddelde vermogenkostenvoet die jaarlijks wordt bepaald. Hierop heeft de ontwikkeling van de 10-jaarsrente op staatsobligaties een grote invloed. Daarmee is het rendement van Schiphol Group op haar aviation-activa afhankelijk van de renteontwikkeling. De tarieven, waaronder de start- en landingsgelden en de passagiers- en securityheffingen die luchtvaartmaatschappijen afdragen aan Schiphol, worden periodiek vastgesteld volgens wettelijke bepalingen die zijn vastgelegd in de Wet luchtvaart.

De gereguleerde WACC die voor het vaststellen van tarieven van 2014 werd gehanteerd was 4,3 procent. De gereguleerde WACC voor het tariefsjaar 2015 ligt hier significant onder met 2,9 procent. In 2014 is een rendement gerealiseerd van 3,9 procent op de netto-activa (RONA) van de business area Aviation.

De non-aviation activiteiten op Schiphol zijn niet gereguleerd. Dit zijn alle activiteiten op het gebied van winkels, horeca, verhuringen, media, vastgoedontwikkeling, autoparkeergelden en onze internationale activiteiten. Ook de exploitatie van onze regionale luchthavens is niet gereguleerd. De niet-gereguleerde inkomstenstroom levert een substantiële bijdrage aan het financiële resultaat van de groep en stelt ons in staat een gezonde financiële positie te behouden.

Lees meer over de omgeving waarin wij onze activiteiten uitvoeren en de strategie in het onderdeel strategie.