Schiphol.nl   •   Contact

HomeOver onsBusinessmodelAlliances & Participations

Alliances & Participations


EUR miljoen

2014

2013

%

Totale omzet

178

166

7,6

Bedrijfslasten

126

122

3,0

Afschrijvingen

19

13

45,7

EBITDA

51

43

18,4

Exploitatieresultaat

33

31

7,0

Resultaat deelnemingen incl rentebaten en dividend

42

56

-24,5

Gemiddelde vaste activa

921

929

-0,9

EUR miljoen

Buitenlandse
luchthavens

Binnenlandse
luchthavens

Overige
deelnemingen

Totaal

2014

2013

2014

2013

2014

2013

2014

2013

Totale omzet

15

10

88

79

76

78

178

166

Exploitatieresultaat

6

6

16

15

11

10

33

31

Resultaat deelnemingen incl rentebaten en dividend

42

56

-

-

-

-

42

56

Totaal resultaat

49

62

16

15

11

10

75

87

Gemiddelde vaste activa

754

752

112

104

55

73

921

929

Eindhoven Airport

Passagiers x 1.000

2014

3.926

2013

3.397
Brisbane Airport (Australië)

Passagiers x 1.000

2014

22.255

2013

21.800
Rotterdam The Hague Airport

Passagiers x 1.000

2014

1.687

2013

1.590
JFK IAT, New York (USA)

Passagiers x 1.000

2014

17.130

2013

14.425