Schiphol.nl   •   Contact

HomeOver onsBusinessmodelConsumer Products & Services

Consumer Products & Services


EUR miljoen

2014

2013

%

Totale omzet

366

366

0,0

Bedrijfslasten

158

156

1,3

Afschrijvingen

27

29

-9,9

EBITDA

208

210

-0,9

Exploitatieresultaat

181

180

0,6

Gemiddelde vaste activa

298

282

5,7

EUR miljoen

2014

2013

%

Concessies

145

149

-2,8

Parkeren

86

82

5,4

Winkelverkopen

82

85

-3,8

Verhuringen

18

19

-7,2

Reclame en Media

18

19

-2,0

Overige activiteiten

17

12

42,6

Totale omzet

366

366

0,0

Bestedingen per passagier Retail Airside

EUR per vertrekkende passagier

2014

14,48

2013

15,89
Parkeeropbrengsten

EUR per vertrekkende NL passagier

2014

7,79

2013

7,50
Bestedingen per passagier Horeca Airside

EUR per vertrekkende passagier

2014

3,82

2013

3,88
Concessie-inkomsten

EUR per vertrekkende passagier

2014

5,26

2013

5,67