Schiphol.nl   •   Contact

HomeOver onsBusinessmodelReal Estate

Real Estate


EUR miljoen

2014

2013

%

Totale omzet

205

145

41,5

Bedrijfslasten

103

75

37,9

Afschrijvingen

20

17

14,0

Bijzondere waardeveranderingen

4

17

-75,9

EBITDA

102

74

38,4

Exploitatieresultaat

79

39

100,5

Gemiddelde vaste activa

1.702

1.478

15,2

EUR miljoen

2014

2013

%

Vastgoed beleggingen gebouwen

70

42

65,1

Vastgoed beleggingen terreinen

24

24

1,7

Operationeel vastgoed

43

44

-2,1

Overig

68

35

96,2

Totale omzet

205

145

41,5

Direct rendement op vastgoedbeleggingen

(in %)

2014

6,1

2013

5,8
Totaal rendement op vastgoedbeleggingen (incl. indirect rendement)

(in %)

2014

6,0

2013

6,1
Bezettingsgraad

(in %)

2014

88,4

2013

86,3
Omzetverdeling in 2014

EUR miljoen (in %)


Vastgoedportefeuille naar categorie

in %