Schiphol.nl   •   Contact

HomeOver onsMissie

Missie


De missie van Schiphol Group is Connecting the Netherlands: Nederland optimaal blijven verbinden met de rest van de wereld en zo een bijdrage leveren aan de welvaart en het welzijn in Nederland en daarbuiten; Connecting to compete en to complete. We ontwikkelen onze activiteiten op een evenwichtige wijze, in binnen- en buitenland. Daarbij staan onze kernwaarden centraal: betrouwbaar, efficiënt, gastvrij, inspirerend en duurzaam.
Connecting the Netherlands

Schiphol Group is een luchthavenonderneming met een belangrijke maatschappelijke opdracht. De luchthavens van de groep, en met name Amsterdam Airport Schiphol, creëren waarde voor de samenleving en de economie, in Nederland en ook daarbuiten.

Verbinden van Nederland is betekenisvol vanuit meerdere perspectieven: de economische en de menselijke kant. Allereerst leiden verbindingen tot duurzame groei. Hoe meer directe verbindingen Nederland heeft met belangrijke centra in de wereld, hoe gemakkelijker het voor Nederlandse bedrijven is internationaal handel te drijven, of om hoogwaardige kennis aan te trekken. Verbindingen dragen bij aan onze welvaart. Ze vergroten de aantrekkelijkheid van Nederlandse steden als vestigingsplaats voor buitenlandse bedrijven en (hoofd)kantoren; een groot goed in een globaliserende wereld waarin economische activiteiten zich concentreren in een beperkt aantal metropoolregio’s. Dit noemen wij Connecting to compete.

En dan is er de menselijke kant: Connecting to complete. Verbindingen maken het immers mogelijk dat mensen vanuit verschillende landen elkaar ontmoeten en sociale netwerken opbouwen. Verbindingen dragen bij aan het welzijn van individuen en samenlevingen over de hele wereld.

Het netwerk van verbindingen vormt het hart van de onderneming. We hebben een groot aantal airlines als klant; het verbindingennetwerk wordt gedragen door onze homecarrier KLM, zowel voor reizigers als vracht. We kunnen de verbindingen alleen faciliteren als we de luchtvaartmaatschappijen en hun passagiers uitstekende infrastructurele voorzieningen en voldoende capaciteit bieden. De bereikbaarheid van onze luchthavens met het openbaar vervoer en per auto draagt bij aan onze connectiviteit, zowel voor reizigers als de mensen die er werken. Voor vracht geldt hetzelfde: een goede aansluiting op het spoor- en wegennet is essentieel.

Schiphol Group ziet het als haar taak de luchthaven Schiphol in stand te houden en verder te ontwikkelen als mainport. De regionale luchthavens waarin Schiphol Group participeert – Rotterdam The Hague Airport en Eindhoven Airport - vervullen hierin een cruciale rol. Zij verbinden de regio met Europa en vormen een belangrijke aanvulling op het netwerk van de luchthaven Schiphol, zowel wat betreft vakantievluchten als zakelijk verkeer. Lelystad Airport zal in de toekomst ruimte bieden voor de verdere ontwikkeling van de mainportfunctie van Schiphol. Ook onze internationale deelnemingen dragen bij aan het versterken van de mainport.

Verbinden is voor ons meer dan het faciliteren van vertrekkende, aankomende en overstappende reizigers. Wij ontwikkelen onze luchthavens niet alleen als vertrek- of eindpunt van een reis, maar ook als inspirerende locaties om te verblijven, te ondernemen en te werken.

In al ons handelen hebben we oog voor onze omgeving. Wij zijn ons zeer bewust van de impact van de luchtvaartactiviteiten op bijvoorbeeld het milieu of het ruimtelijk beslag. Wij realiseren ons dat de lusten en de lasten van de luchthavens niet evenredig in de omgeving verdeeld zijn. Daarom werken we voortdurend samen met onze stakeholders aan het beperken van de negatieve gevolgen van onze activiteiten en investeren we in het versterken van de leefbaarheid in de directe omgeving van onze luchthavens.