Schiphol.nl   •   Contact

HomeResultatenManagementagenda 2014

Managementagenda 2014


Het afgelopen jaar hebben we hard gewerkt aan het vergroten van onze capaciteit en versterken van onze concurrentiepositie. Onder meer door scherp op onze kosten te letten en door de groei van het aantal passagiers zijn de tarieven met ingang van 2015 met ongeveer 7 procent verlaagd. De voorbereidingen voor de ontwikkeling van de nieuwe terminal en pier (het 'A-gebied') zijn in volle gang, al moet er nog een aantal knelpunten worden opgelost om het ontwerp te kunnen finaliseren. Ook in de huidige terminals wordt hard gewerkt aan verbeteringen, waaronder de centrale security niet-Schengen en de verbouwing van Lounge 2. De beoogde opleverdatum van de nieuwe centrale securityfilters voor niet-Schengen bestemmingen wordt naar verwachting gehaald. Een aantal deelprojecten zal doorlopen tot de tweede helft van 2015.

Zowel op het gebied van retail als vastgoed hebben we goede voortgang geboekt in de uitvoering van onze strategie. Daarnaast hebben we ons bedrijfsresultaat vergroot en is de financiële positie van Schiphol Group solide. We zullen het komende jaar nog een slag maken in het professionaliseren en efficiënter maken van onze organisatie.

Managementagenda 2014


Top Connectivity


Excellent
Visit Value


Competitive Marketplace


Sustainable Performance

Bevorderen van de ontwikkeling van de mainport, onder meer door te blijven sturen op concurrerende tarieven

Verdere uitvoering Masterplan inclusief ontwikkeling A-gebied

Continueren intensieve relatie met stakeholders

Realiseren van grote investeringsprojecten met zo min mogelijk operationele verstoring en met specifieke aandacht voor Corporate Responsibility

Zorgdragen voor voldoende liquiditeit en toegang tot financiering

Versterken van internationale activiteiten en positie

Realiseren Corporate Responsibility-ambities

Succesvolle verdere uitvoering Retail Vision 2020 en verbeteren marktpositie van Real Estate door 'Creating Preferred Locations'-strategie

Focus op een ‘lean’ organisatie en verder verbeteren efficiency

Realiseren van de compliance-ambities

Target is gerealiseerd

Target is gedeeltelijk gerealiseerd

Target is niet gerealiseerd