Schiphol.nl   •   Contact

HomeStrategieBericht van de CEO

Bericht van de CEO


2014 was een bewogen jaar voor Schiphol Group. Het meest aangrijpend was het verongelukken van vlucht MH17 onderweg van Schiphol naar Kuala Lumpur: alle 298 inzittenden kwamen om het leven in Oekraïne. Veel gezinnen en families zijn geconfronteerd met een dramatisch verlies. Een groot aantal medewerkers van Amsterdam Airport Schiphol was direct of indirect betrokken bij de gevolgen van deze tragedie: omdat zij een rol speelden bij de afhandeling van de vlucht of de opvang van de nabestaanden, of omdat ze een taak vervulden bij de indrukwekkende bloemenzee die als eerbetoon ontstond voor Vertrekhal 3. Onder emotionele omstandigheden is er veel en goed werk verzet. Daar ben ik iedereen zeer erkentelijk voor.

Er waren ook positieve momenten, zoals tijdens de Nuclear Security Summit in maart. De voorbereidingen waren lang en intensief, niet in de laatste plaats vanwege het grote aantal publieke en private partijen waarmee werd samengewerkt en de zeer grote veiligheidsbelangen. Operationeel verliep alles vlekkeloos en dat is een compliment aan een ieder waard.

Ondanks dat Schiphol Group omzet, aantal reizigers en vrachtvolumes in 2014 zag toenemen, is alertheid geboden. De luchtvaartsector beleeft onzekere tijden. Geopolitiek blijft het een turbulente periode met onrust in het Midden-Oosten, Oekraïne en terreurdreiging in de westerse wereld. Het economisch herstel vordert maar moeizaam, zeker in Europa. En als we inzoomen op luchthavens, springt de opmars van de luchthavens in de Golfregio en Istanbul in het oog. Maar ook de concurrenten van Schiphol in West-Europa − Londen Heathrow en de luchthavens in München en Frankfurt − investeren fors in capaciteit en kwaliteit. De concurrentie neemt duidelijk toe. Ook voor de Europese netwerkcarriers zijn het uitdagende tijden. Voor onze grootste businesspartner KLM zijn de uitdagingen groot. De lowcostmaatschappijen winnen marktaandeel, net als de netwerkcarriers uit de Golfregio en Turkije. Hoewel het de verwachting is dat de wereldwijde passagiersmarkt de komende vijftien jaar met 3 tot 5 procent zal groeien, is het de vraag in hoeverre Amsterdam Airport Schiphol daarvan zal profiteren. Passagiersstromen veranderen en verschuiven, waardoor de hubs in West-Europa – en dus ook Schiphol − minder voor de hand zullen liggen.

Hoe deze ontwikkelingen het hoofd te bieden? Hoe het succes van de organisatie op lange termijn te garanderen? Hiervoor is het noodzakelijk Europe’s Preferred Airport te blijven. Daar zijn we dag in dag uit mee bezig. De grootschalige verbouwingsoperatie ‘Schiphol verbouwt, vernieuwt, verbindt’, die we in 2013 zijn begonnen om onze capaciteit en kwaliteit te vergroten is hier een goed voorbeeld van. In 2015 zullen we van alle inspanningen de eerste resultaten zien met de oplevering van ons innovatieve centrale-securityconcept, de stijlvolle nieuwe Lounge 2 en de ingebruikname van het nieuwe Hilton Hotel. Het presenteren van het Ondernemingsplan Lelystad Airport in april 2014 moet in ditzelfde kader worden beschouwd. De aanbesteding is inmiddels gestart. Het verplaatsen van de vluchten die niet vitaal zijn voor de mainportfunctie van Schiphol naar Lelystad Airport dient om voldoende capaciteit te creëren voor mainportgebonden verkeer en daarmee de concurrentiekracht van de Mainport Schiphol te versterken. Niet alle stakeholders onderschrijven de nut, noodzaak en timing van de aanleg van Lelystad Airport. Wij blijven ook hierover de dialoog met alle relevante stakeholders aangaan. De tariefsverlaging van circa 7 procent per 1 april 2015 op de locatie Schiphol is eveneens bedoeld om de concurrentiepositie van de luchtvaartmaatschappijen en de luchthaven een impuls te geven. Bij het maken van de keuzes voor onze investeringen staat het belang van de mainport en alle partners die daarbinnen opereren voorop.

Schiphol verbindt Nederland. Die verbindingen maken internationaal zaken doen makkelijker en vergroten de aantrekkelijkheid van Nederland als vestigingsplaats voor buitenlandse bedrijven. Verbindingen leiden tot welvaart; de toegevoegde waarde van de hub Schiphol voor Nederland is rond de 30 miljard euro. Maar connectiviteit is niet alleen een kwestie van euro’s, economische groei en winst. Verbinden heeft ook een sociale component. Schiphol maakt het mogelijk dat mensen elkaar ontmoeten en netwerken opbouwen − ver weg én dichtbij. Verbinden betekent ook oog hebben voor mens, milieu en de omgeving. Om de verbindingskracht te behouden, moet Amsterdam Airport Schiphol een hubluchthaven blijven. Onze thuismarkt is eenvoudigweg te klein om zonder hubfunctie een relevante positie te behouden in de wereld.

Om duurzame groei te realiseren en faciliteren, zijn twee zaken essentieel. Enerzijds dient de Mainport Schiphol zich te onderscheiden ten opzichte van haar concurrenten door de directe verbindingen met de regio’s waar de passagiersgroei zich concentreert. Dit betekent dat er ruimte moet zijn om te groeien. Minder groei leidt onvermijdelijk tot afkalving van onze unieke concurrentiepositie en verzwakking van onze positie als banenmotor. Anderzijds moet Schiphol een aantrekkelijke keuze zijn en blijven voor reizigers én vracht vanwege het comfort van de reiziger, de adequate operationele capaciteit, het concurrerende kostenniveau en de efficiënte afhandeling. En dat allemaal met behoud van draagvlak bij de omwonenden en andere relevante stakeholders. Wij blijven met onze buren in gesprek en staan voor onze afspraken. Mocht echter blijken dat deze afspraken in de praktijk niet werken, hopen wij op basis van flexibiliteit en wederzijds begrip samen te kunnen zoeken naar reële alternatieven waar alle partijen bij winnen.

De lusten en de lasten van de luchthaven zijn niet altijd evenredig verdeeld. Economische groei en banen zijn er voor heel Nederland. De geluidshinder is er alleen voor de mensen in de omgeving. De samenleving hecht steeds meer waarde aan duurzaamheid en de maatschappelijke bijdrage die organisaties leveren. De luchtvaartsector wordt als grootverbruiker van fossiele grondstoffen gezien als een vervuiler. Dat zijn allemaal dilemma’s die inspanning, transparantie en voortdurend overleg vergen. Schiphol neemt die opdracht serieus. Wij voelen het niet alleen als onze verantwoordelijkheid de waarde 'economische groei en banen' te realiseren, maar ook bij te dragen aan het individuele welzijn door het verbinden van mensen en het oog hebben voor onze omgeving. De Mainport Schiphol is zowel een economische als een sociale eenheid.

Om die eenheid nog steviger en toekomstbestendiger te maken, investeren we al veel, maar het is in onze ogen noodzakelijk een extra stap te zetten. Groei is gezien alle ontwikkelingen allesbehalve vanzelfsprekend. Onze concurrentiepositie zullen we meer dan ooit moeten bevechten. Op een aantal onderwerpen zullen wij onze inspanningen daarom intensiveren. Allereerst willen we de (operationele) processen nog efficiënter maken. Enerzijds zullen wij meer scherpte aanbrengen in de kosten van onze eigen processen. Daarnaast gaan wij samen met onze partners de efficiency van de keten verder verbeteren. Bij nog meer efficiency zijn alle partijen op Schiphol – onze homecarrier voorop – zeer gebaat. Het is onze verwachting dat wij onze concurrentiekracht verder kunnen versterken.

Wij willen ons extra inzetten om de bereikbaarheid van Schiphol te verbeteren. In 2015 wordt al een stap in de goede richting gezet met de Hoogwaardig Openbaar Vervoersverbinding Noord, een busknooppunt waar reizigers comfortabel en snel kunnen overstappen op lijnen naar Schiphol Plaza, Haarlem, Amsterdam, Amstelveen en Amsterdam-Zuidoost. Maar we kijken al verder. Onze wens om de Noord/Zuidlijn door te trekken tot aan Schiphol is wellicht een onderwerp met een langetermijnperspectief, maar dit is wel hét moment om daar onze energie in te steken. En dat zullen we ook doen.

Schiphol bestaat bijna honderd jaar. Daar zijn we trots op. Tegelijkertijd voelen wij het als onze opdracht om ook voor de komende honderd jaar zeker te stellen dat Schiphol een economische en sociale factor van betekenis blijft door het verbinden van Nederland met de wereld. De luchtvaart moet voor Nederland worden behouden. Daar blijven wij keihard en koersvast aan werken.

Jos Nijhuis

President-directeur & CEO Schiphol Group